Petrolimex học tập chuyên đề 2019 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nguyễn Bằng & Quốc Trung

Phòng QHCC

05:54 CH @ Thứ Sáu - 21 Tháng Sáu, 2019

Sáng 21.6.2019, Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX) tổ chức học tập, quán triệt nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2019 về “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên truyền hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

GS. Hoàng Chí Bảo truyền đạt các nội dung của chuyên đề tại hội nghị

Phó bí thư thường trực Đảng ủy Petrolimex Trần Minh Hải quán triệt, yêu cầu các cấp ủy trực thuộc triển khai KH 73 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW

Hội nghị học tập tại văn phòng giao dịch Petrolimex - số 9 Đào Duy Anh

Buổi học tập được tổ chức tại Hội trường tòa tháp VCCI – số 9 Đào Duy Anh với sự tham dự của các đồng chí (đ/c) Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các Tổng công ty/Công ty trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Đoàn TN cùng toàn thể cán bộ, đảng viên các chi bộ Phòng/Ban Cơ quan Tập đoàn.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo – Chuyên viên cao cấp Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp làm báo cáo viên truyền đạt tại hội nghị các nội dung chính trong chuyên đề này.

Trước tiên, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của Nhân dân. Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng Nhân dân thì phải hiểu dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm sao cho họ có năng lực làm chủ, biết hưởng, dùng quyền dân chủ, dám nói, dám làm. Bác dạy muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân.

Thứ hai, đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân thể hiện nổi bật ở sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tư tưởng chính trị của Người. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân.

Thứ ba, phong cách Hồ Chí Minh tôn trọng nhân dân xuất phát một cách tự nhiên từ nhân cách, cuộc đời, cái tâm, cái đức vì nước, vì dân của Người. Phong cách tôn trọng nhân dân của Hồ Chí Minh thể hiện nhiều cách, thể hiện thái độ yêu thương, quý mến, trân trọng con người.

Hội nghị học tập chuyên đề 2019 của Đảng ủy Petrolimex thực hiện theo kế hoạch số 795 – KH/ĐUTĐ ngày 11.01.2019, kế hoạch số 73 – KH/ĐUK ngày 22.5.2019 của BTV Đảng ủy Khối DNTW nhằm ôn lại, khẳng định giá trị của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổng kết thành tựu và rút ra bài học kinh nghiệm trong 50 năm thực hiện Di chúc của Người trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước hoàn thành các mục tiêu & nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Petrolimex và các đảng bộ trực thuộc.

Trong bước tăng tốc lực triển khai nhiệm vụ trong tâm 2019 tại bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều khó khăn, CBCNV-NLĐ Petrolimex luôn khắc ghi lời Bác dạy về tinh thần tự lực, tự cường vượt khó; phát huy nội lực kết tinh từ chất lính bộ đội Cụ Hồ, tính chuyên nghiệp, bản sắc hệ thống Petrolimex để phát triển kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh; trên cơ sở đó từng bước nâng cao thu nhập của người lao động và cải thiện đời sống tinh thần, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Để phát triển và hội nhập bền vững, tư tưởng “cái gì có lợi cho dân, cho nước thì làm” của Bác luôn là kim chỉ Nam để Petrolimex hành động bằng những sản phẩm mới chất lượng, thân thiện mới môi trường, giữ vai trò tiên phong gánh vác trách nhiệm theo định hướng của Đảng & Nhà nước, vì quyền lợi của người tiêu dùng và môi trường sống tốt đẹp hơn. Sâu hơn trong đánh giá của quốc tế, đó là bản lĩnh của một đối tác tin cậy, luôn nỗ lực thực hiện những cam kết mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, nhà đầu tư cùng nhau “để tiến xa hơn”.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội