Sau 5 năm, Pjico đạt 686 tỷ đồng tổng lãi trước thuế

Pjico

04:09 CH @ Thứ Năm - 18 Tháng Tư, 2019

Ngày 18.4.2019, tại Hà Nội, Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (Pjico, mã PGI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

ĐHĐCĐ thường niên Pjico năm 2019 đặt được sự nhất trí cao

5 năm: hoạt động hiệu quả vàlãi vềbảo hiểm

ĐHĐCĐ thường niên Pjico năm 2019 đã thông qua hầu hết mọi tờ trình, trong đó có kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.

Năm 2018 là năm Pjico hoàn tất giai đoạn 2014 – 2018 thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ từ phát triển theo chiều rộng, chú trọng tăng trưởng doanh thu chuyển sang phát triển theo chiều sâu, bền vững và tập trung vào hiệu quả, chất lượng dịch vụ.

Theo đó, năm 2018, tổng doanh thu của Công ty đạt 3.329 tỷ đồng, giai đoạn 2014 – 2018, mức tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc bình quân năm đạt 7% – được đánh giá là mức tăng trưởng hợp lý và bền vững so với thị trường.

Ông Đinh Thái Hương - Chủ nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 phát biểu

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, ngoài hệ thống khách hàng cũ được giữ vững, Pjico đã phát triển thêm nhiều kênh bán hàng mới và khách hàng lớn với số tiền bảo hiểm lên đến hàng tỷ USD.

Đáng chú ý, tổng lãi trước thuế giai đoạn 2014 – 2018 đạt 686 tỷ đồng, đảm bảo chi trả cổ tức bình quân 12%/năm. Riêng năm 2018, Pjico đạt 175 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch lợi nhuận năm 2018 và tăng trưởng 12,17% so với 2017.

Hoạt động đầu tư cũng mang lại nguồn đóng góp quan trọng vào lợi nhuận hàng năm cho Công ty. Giai đoạn 2014 – 2018, tổng doanh thu hoạt động đầu tư đạt 933 tỷ đồng, trong đó năm 2018 đạt 230 tỷ đồng trên nguồn vốn đầu tư bình quân 1.947 tỷ đồng, tỷ suất đầu tư ROI đạt 11,81%, hoàn thành 110% kế hoạch doanh thu. Mặc dù tỷ suất ROI hàng năm đạt ở mức cao nhưng Công ty không có các khoản nợ xấu trong hoạt động đầu tư.

Với kết quả trên, PJICO được đánh giá là một trong các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hoạt động có hiệu quả và lợi nhuận nghiệp vụ cao tại thị trường Việt Nam.

Quỹ dự phòng nghiệp vụ dao động trung bình ở mức 2.700 tỷ đồng, luôn được trích lập bổ sung với mức tăng trưởng cao. Năm 2018, số dư các quỹ dự phòng nghiệp vụ là 3.085 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với 2013, cho thấy mức tăng trưởng bình quân quỹ dự phòng nghiệp vụ trong vòng 5 năm là khoảng 20%/năm.

So với các công ty bảo hiểm phi nhân thọ top đầu thị trường, Pjico đã thực hiện trích và có số dư quỹ dự phòng dao động lớn nhất, đóng góp lớn vào nguồn bổ sung vốn góp cho các cổ đông. Vốn chủ sở hữu của Pjico đã tăng gần gấp đôi trong giai đoạn này từ 824 tỷ đồng năm 2013 lên đến 1.490 tỷ đồng năm 2018.

Điểm tựa vững chắc cho giai đoạn mới 2019 – 2024

Ông Đào Nam Hải – Tổng Giám đốc Pjico cho biết dự phòng nghiệp vụ và nguồn vốn chủ sở hữu tăng trưởng đã giúp năng lực tài chính của Công ty thêm vững mạnh, là cơ sở quan trọng để Pjico triển khai thành công dự án xếp hạng tín nhiệm quốc tế với A.M.Best, và kết quả xếp hạng đã giúp gia tăng vị thế và sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường bảo hiểm.

Ông Đào Nam Hải - Tổng giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Thành công của PJICO giai đoạn 2014 – 2018 đã khẳng định chiến lược đúng đắn của Hội đồng quản trị, sự điều hành quyết liệt của Ban Tổng Giám đốc, đã tạo ra sự thay đổi cơ bản về nhận thức trong toàn hệ thống khi lấy mục tiêu lợi nhuận làm đầu trong hoạt động kinh doanh.

Việc chuyển đổi định hướng kinh doanh thành công đã góp phần tích cực bổ sung nguồn dự trữ cho các quỹ dự phòng nghiệp vụ, vốn góp của chủ sở hữu, gia tăng sức khỏe tài chính và đảm bảo chi trả cổ tức với tỷ lệ cao cho các cổ đông.

Thành công trong 5 năm qua không chỉ giúp Công ty có những bước đi vững chắc trong giai đoạn khó khăn này, mà còn là tiền đề quan trọng để PJICO có thể bứt phá trong giai đoạn tiếp theo (2019-2024), đảm bảo năng lực phát triển bền vững.

PJICO cũng đã thông qua 9 nhóm giải pháp thực hiện mục tiêu giai đoạn mới là kinh doanh tăng trưởng bền vững, hợp lý gắn liền với hiệu quả và chất lượng. Trong đó, về kênh bán hàng, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với mạng lưới các cửa hàng xăng dầu Petrolimex, tận dụng tối đa sự hỗ trợ của Nhà đầu tư chiến lược SFMI trong việc tiếp cận, bán bảo hiểm cho cộng đồng người Hàn Quốc, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, đặc biệt chú trọng khai thác bảo hiểm thông qua hệ thống Ngân hàng như Wooribank, Shinhanbank,…

Thành viên HĐQT PJICO nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách và bầu các thành viên Ban HĐQT PJICO cho nhiệm kỳ mới 2019 – 2024, sau khi họp Ban HĐQT PJICO nhiệm kỳ mới, các thành viên thống nhất bầu như sau:

Thành viên HĐQT Pjico nhiệm kỳ 2019-2024

  • Ông Trần Ngọc Năm – UV HĐQT, PTGĐ Tập đoàn Petrolimex – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Pjico
  • Ông Đào Nam Hải – PTGĐ Tập đoàn Petrolimex, TGĐ Tổng Công ty PJICO – Ủy viên HĐQT Tổng Công tyPjico
  • Ông Phạm Thanh Hải – PTGĐ Tổng Công tyPjico – Ủy viên HĐQT Tổng Công tyPjico
  • Ông Kim Chang Soo – Ủy viên HĐQT Tổng Công tyPjico
  • Bà Nguyễn Minh Hường – Ủy viên HĐQT Tổng Công tyPjico
  • Ông Nguyễn Mạnh Linh – Ủy viên HĐQT Tổng Công tyPjico
  • Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương – Phụ trách Ban Kiểm toán nội bộPjico – Thành viên HĐQT độc lập Tổng Công tyPjico

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội