Năm 2018 Penjico tăng 40% doanh thu so với KH

Đậu Thanh SơnAdmin - Penjico
04:35' CH - Thứ tư, 17/04/2019

Ngày 12/4/2019, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty CP Xây lắp III Petrolimex (PENJICO) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

ảnh 1

Toàn cảnh ĐHĐCĐ Công ty CP Xây lắp III Petrolimex năm 2019

ảnh 15

Biểu quyết thông qua các nội dung và Nghị quyết của Đại hội

Với những nổ lực phấn đấu không mệt mỏi của mình, năm 2018 công ty đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Trong đó sản lượng đạt hơn 345 tỷ đạt 115% so với KH; Doanh thu đạt gần 365 tỷ đạt 140% so với KH; Lợi nhuận sau thuế phần xây lắp đạt 3,3 tỷ đồng. Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã đề ra.

Đối với kế hoạch SXKD năm 2019, Đại hội đã thống nhất định hướng phát triển công ty là “Ổn định sản xuất, lấy hiệu quả kinh tế làm trọng tâm. Chú trọng đầu tư và phát triển nguồn nhân lực, ổn định thị trường trong nước, mạnh dạn vươn ra thị trường nước ngoài”.

Xem chi tiết tại đây

Penjico
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn