Petrolimex Thanh Hóa hoàn thành vượt mức KH về lợi nhuận

Lê Hoài Nam

Phó TP. TCHC

02:21 CH @ Thứ Ba - 22 Tháng Giêng, 2019

Petrolimex Thanh Hóa tổng kết SX-KD 2018 & hội nghị Người lao động năm 2019 sáng nay 22.01.2019.

Phó tổng Giám đốc Petrolimex Nguyễn Văn Sự trao Bằng khen Bộ Công Thương tặng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ 2018

Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Thanh Hóa Hoàng Văn Bình trao thưởng các đơn vịđạt sản lượng bán lẻ xuất sắc 2018

Năm 2018 hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh có nhiều yếu tố thuận lợi đan xen khó khăn. Song được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Tỉnh, của Đảng ủy, sự điều hành linh hoạt của Lãnh đạo Công ty và nỗ lực, cố gắng vươn lên của Tập thể cán bộ, người lao động đã tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, bằng những giải pháp cụ thể, kiên quyết và kịp thời, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch Tập đoàn giao. Các chỉ tiêu: Sản lượng xuất bán xăng dầu nội địa; Sản lượng Gas; Doanh thu bảo hiểm, Sơn; Nộp ngân sách; Thu nhập bình quân đều tăng trưởng khá so với năm 2017; đặc biệt là chỉ tiêu Lợi nhuận hoàn thành xuất sắc kế hoạch Tập đoàn giao và có mức tăng trưởng cao so với năm 2017. Cụ thể:

- Lợi nhuận đạt 141,6% kế hoạch, tăng 20,3% so với năm 2017. Trong đó:

+ Lợi nhuận kinh doanh xăng dầu đạt 135,8% kế hoạch, tăng 15,9% so với năm 2017;

+ Lợi nhuận kinh doanh DMN, Gas đạt 266,7% kế hoạch, tăng 179,7% so với năm 2017;

+ Lợi nhuận khác tăng 32,3% so với năm 2017.

- Xuất bán xăng dầu nội địa tăng 4,5% so với năm 2017. Trong đó:

+ Bán buôn trực tiếp đạt 121,2% kế hoạch, tăng 15,9% so với năm 2017;

+ Xuất bán NQTM đạt 108,3% kế hoạch, tăng 12% so với năm 2017;

+ Bán lẻ đạt 96,1% kế hoạch, tăng 0,2% so với năm 2017.

- Sản lượng Gas đạt 104,1% kế hoạch, tăng 18,2% so với năm 2017.

- Sản lượng DMN đạt 83,6% kế hoạch, giảm 13% so với năm 2017.

- Doanh thu Bảo hiểm PJICO đạt 136% kế hoạch, tăng 47,2% so với năm 2017.

- Doanh thu sơn đạt 123,3% kế hoạch, tăng 18,8% so với năm 2017.

- Nộp ngân sách nhà nước đạt 100,9% kế hoạch, tăng 2,4% so với năm 2017.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với mục tiêu tổng quát cho 2019, đó là: Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao. Lấy mục tiêu gia tăng sản lượng, hiệu quả trên từng phương thức bán hàng và loại hình kinh doanh làm trung tâm; đẩy mạnh đầu tư phát triển doanh nghiệp, tiếp tục hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật tại các cửa hàng xăng dầu; kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, đảm bảo việc làm, tăng năng suất lao động và thu nhập cho người lao động; Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp đảm bảo công ty an toàn mọi mặt và phát triển bền vững.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội