Tập trung nguồn lực hoàn thành KH 2020

Nguyễn Trần Tuấn

Ban Website Công ty

10:21 SA @ Thứ Hai - 12 tháng 10, 2020

Ngày 09.10.2020, tại trụ sở Petrolimex Hà Sơn Bình, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX/Tập đoàn) hội nghịcụm các Công ty Xăng dầu phía Bắc đểđánh giá thị trường xăng dầu 9T2020 và giải pháp điều hành Quý IV.

Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Petrolimex Phạm Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại diện Lãnh đạo 08 Công ty Xăng dầu thành viên phía Bắc tham luận tại hội nghị

Tham luận của đại diện lãnh đạo 08 Công ty thành viên cụm phía Bắc đã làm rõ hơn bức tranh về tình hình kinh doanh của đơn vị trong 9T2020, những thuận lợi và khó khăn trong SXKD trước sự tác động của dịch Covid-19, sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trên thị trường, từ đó đánh giá các cơ chế, chính sách hiện hành để tham gia thảo luận, đề xuất với Tập đoàn các điểu chỉnh về cơ chế, chính sách để kinh doanh có hiệu quả hơn nữa trong những tháng cuối năm 2020, tiền đề cho năm 2021 và các năm kế tiếp, góp phần vào sự phát triển của Tập đoàn.

UV HĐQT - Tổng Giám đốc Petrolimex Phạm Đức Thắng đã chia sẻ với các đơn vị những khó khăn thời gian qua, yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục phát huy cao hơn nữa những thành quả đã đạt được, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ năm 2020. Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách bán hàng phù hợp với diễn biến thị trường, tăng tính cạnh tranh, làm tiền đề triển khai thực hiện kế hoạch 2021.

UV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Trần Ngọc Năm thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn biểu dương những nỗ lực, cố gắng các đơn vị trong thời gian qua, tiếp thu các ý kiến đóng góp, giải đáp một số vấn đề ngay tại Hội nghị, đồng thời giao các Ban nghiệp vụ Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện ban hành các cơ chế, chính sách để các Công ty thành viên kịp thời triển khai ngay từ những ngày đầu năm 2021.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội