Lợi nhuận trước thuế vượt KH 9T2020

Thanh Trúc

Phòng TCHC

08:41 SA @ Thứ Năm - 08 Tháng Mười, 2020

Sáng ngày 06/10/2020 Công ty Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An/Công ty) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 09 tháng và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác quí 04/2020 tại Hội trường Công ty - Số 10, Trà Quý Bình, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Ông Nguyễn Minh Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Petrolimex Long An phát biểu chỉ đạo

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm và thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ quí 04/2020,cụ thể như sau:

- Xăng dầu: Tổng sản lượng xuất bán xăng dầu là 116.893 m3, đạt 77% so với kế hoạch và bằng 101% so với cùng kỳ, trong đó: bán lẻ là 94.370 m3, đạt 75% so với kế hoạch và bằng 99% so với cùng kỳ.

- Hàng hóa khác: Sản lượng dầu mỡ nhờn 486 tấn bằng 90% so với kế hoạch; Sản lượng gas 243 tấn bằng 71% so với kế hoạch; Doanh thu bảo hiểm bằng 100% kế hoạch và bằng 141% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 22,4 tỷ đồng bằng 143% kế hoạch, trong đó lợi nhuận xăng dầu đạt 17,78 tỷ đồng bằng 133% kế hoạch. Nộp ngân sách Nhà nước 400 tỷ đồng đạt 78% kế hoạch, công nợ khách hàng trong định mức.

- Các chế độ chính sách của người lao động và công tác an sinh xã hội luôn được Công ty chú trọng và triển khai thực hiện tốt.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Minh Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Petrolimex Long An chia sẻ những khó khăn và ghi nhận, biểu dương những thành tích mà CBCNV-NLĐ Công ty đã phấn đấu đạt được trong 09 tháng đầu năm 2020. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy cao độ những kết quả đã đạt được, triển khai thực hiện linh hoạt các giải pháp cho từng lĩnh vực công tác như hội nghị đã đề ra cho quý 04/2020 và xác định nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh trong sản xuất kinh doanh tại đơn vị lên hàng đầu nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giao trong năm 2020.

Xem chi tiết tại đây ...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội