9T2020 sản lượng bán lẻ tăng trưởng 8% CK

Lê Xuân Kiệm

Phó phòng TCHC

10:52 SA @ Thứ Sáu - 09 Tháng Mười, 2020

Ngày 08.10.2020, Petrolimex Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9T2020 và triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Tuyên Quang Ngô Quang Vinh trao giấy khen của Tổng Giám đốc Petrolimex tặng các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Toàn cảnh hội nghị

9T2020, do tác động của đại dịch Covid – 19 đã ảnh hưởng đến công tác kinh doanh của toàn Công ty. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, linh hoạt và thống nhất kiên định trong công tác chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc cùng sự nỗ lực phấn đấu của CBCNV- NLĐ trong Công ty, Petrolimex Tuyên Quang đạt đã được kết quả khả quan như sau: Tổng sản lượng xăng dầu chính xuất bán đạt 76% KH (trong đó: Bán lẻ đạt 80& KH, tăng 8% CK; Bán buôn và Bán TNNQĐL đạt 60% KH); Tổng sản lượng Gas đạt 96% KH, tăng 5% CK; Dầu mỡ nhờn đạt 82% KH, bằng 90% CK; Doanh thu bảo hiểm đạt 76% KH; Năng suất lao động tăng 17% CK; Thu nhập bình quân đầu người tăng 10%; Số dư công nợ cuối kỳ giảm 71% CK.

Hội nghị đã đưa ra phương hướng, giải pháp thực hiện và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 cụ thể như sau: (1) Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong kinh doanh. (2) Tiếp tục rà soát sửa đổi bổ sung các quy chế, cơ chế chính sách đảm bảo đồng nhất phù hợp với các quy định hiện hành. (3)Tiếp tục giữ vững và phát triển thị trường. (4) Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm. (5) Đảm bảo tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho NLĐ.

Xem chi tiết tại đây...

.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội