Kích hoạt phương án an toàn người & hàng trước cơn bão VAMCO

Ban Truyền thông

01:59 CH @ Thứ Sáu - 13 tháng 11, 2020

Hoạt động trên dải đất Miền Trung chịu nhiều ảnh hưởng thiên tai, bão lụt hàng năm, Công ty xăng dầu Khu vực V (Petrolimex Đà Nẵng) luôn có phương án phòng chống bão lụt chủ động, phù hợp với địa hình của từng cửa hàng nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất, nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh, cung ứng nhiên liệu cho xã hội.

Ban Chỉ huy PCBL triển khai kích hoạt phương án PCBL đã được phê duyệt cho các đơn vị: Tòa nhà Petrolimex – Tổng kho xăng dầu Đà Nẵng – Khối cửa hàng bán lẻ

Chèn chống cột bơm tại các CHXD: vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh, vừa sẵn sàng chống bão

Neo đậu tàu dầu vào khu vực an toàn

Với tinh thần tích cực, chủ động, linh hoạt trong công tác PCBL; tổ chức rút kinh nghiệm, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế, áp dụng nhiều giải pháp công nghệ Petrolimex Đà Nẵng đã hạn chế ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, nhanh chóng khắc phục hậu quả, khôi phục hoạt động sản xuất kinh, đảm trách tốt nhiệm vụ cung ứng và bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn hoạt động.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội