Vinh danh tập thể, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2019

Hoàng Thị Mai Hiên

Phó phòng TCHC CNXD Hải Dương

03:56 CH @ Thứ Ba - 10 Tháng Mười Một, 2020

CNXD Hải Dương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2019, vào ngày 04.11.2020.

Giám đốc Cảng dầu B12 Vũ Văn Cần trao Bằng khen của Chủ tịch CMSC tặng Phó Giám đốc Cảng dầu B12 Nguyễn Thái Long đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2018 – 2019

Lãnh đạo CNXD Hải Dương trao thưởng tặng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2015 - 2019

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Petrolimex Quảng Ninh và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp (CMSC), Lãnh đạo Chi nhánh đã trao tặng bằng khen cho 03 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2019. Đặc biệt, là Bằng khen của Chủ tịch CMSC trao tặng tập thể CBCNV CNXD Hải Dương và hai cá nhân là Giám đốc CNXD Hải Dương Tăng Văn Trồi và Phó Giám đốc CNXD Hải Dương Bùi Văn Mến. Cũng tại Hội nghị, Giám đốc Chi nhánh đã trao thưởng cho 08 tập thể đạt sản lượng xuất bán xăng dầu sáng cao nhất tháng 10 năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc CNXD Hải DươngTăng Văn Trồibiểu dương, ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của các đơn vị/bộ phận trực thuộc trong công tác tổ chức kinh doanh đảm bảo an toàn và nâng cao sản lượng; đồng thời yêu cầu các cá nhân, tập thể tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm; duy trì hiệu quả mô hình quản lý 5S, quy trình bán hàng 5 bước; nâng cao sản lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 và các năm tiếp theo.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội