Vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc 2015 -2020

Nguyễn Phương - Đình Tiến

Phòng TCHC XNXD Quảng Ninh

05:00 CH @ Thứ Sáu - 16 Tháng Mười, 2020

Xí nghiệp Xăng dầu (XNXD/Xí nghiệp) Quảng Ninh đã tổ chức biểu dương và khen thưởng các tập thể/cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất giai đoạn 2015 - 2020, vào ngày 15.10.2020.

Giám đốc XNXD Quảng NinhĐào Văn Giáp vinh danh, khen thưởng chị Nguyễn Thị Phấn - điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

.... vinh danh, khen thưởng CHXD 32 và CHXD 61 đạt Cửa hàng tiêu biểu tháng 9/2020

.... vinh danh, khen thưởng CHT, Nhân viên bán hàng xuất sắc nhất giai 01.7.2019 - 30.6.2020

Với sự quan tâm hướng về tập thể và cá nhân, NLĐ trong toàn hệ thống, XNXD Quảng Ninh đã phát động các phong trào thi đua của Ngành, của Tập đoàn và Công ty tới từng CBCNV; tổ chức biểu dương, trao thưởng các Cửa hàng về sản lượng, doanh thu theo từng tháng...Các phong trào thi đua do các cấp phát động được CBCNV tích cực hưởng ứng, tạo sức lan tỏa tới từng bộ phận, vị trí, cá nhân...

Phát biểu tại buổi vinh danh, Giám đốc XNXD Quảng Ninh Đào Văn Giáp ghi nhận và biểu dương những đóng góp, tinh thần nỗ lực, đoàn kết của các tập thể và cá nhân, NLĐ trong thực hiện nhiệm vụ SXKD; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, tập thể CBCNV toàn đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu, cùng nhau lan tỏa các phong trào thi đua ngày càng sâu rộng và hiệu quả.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội