Giữ thế chủ động, linh hoạt thích ứng hoàn cảnh

Duy Thành - Hữu Ngãi

Phòng TCHC

11:37 SA @ Thứ Tư - 14 Tháng Mười, 2020

Tại văn phòng Công ty, ngày 09.10.2020 Petrolimex Lào Cai đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 9T2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020.

Chủ tịch Petrolimex Lào Cai Dương Tuấn Dũng trao giấy khen của Tập đoàn tặng 02 điển hình tiến tiến giai đoạn 2015 - 2020

Lãnh đạo Công ty trao thưởng các đơn vị đạt, vượt tiến độ KH

9T2020, do tác động của đại dịch Covid – 19 đã ảnh hưởng đến công tác kinh doanh của toàn Công ty. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, linh hoạt và thống nhất kiên định trong công tác chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc cùng sự nỗ lực phấn đấu của CBCNV- NLĐ trong Công ty, Petrolimex Lào Cai vẫnđảm bảo tuyệt đối an toàn mọi mặt, đặc biệt đảm bảo an toàn sức khỏe cho NLĐ; các chỉ tiêu chính cơ bản đảm bảo tiến độ kế hoạch năm Tập đoàn giao: Sản lượng xăng dầu đạt 76% KH, DMN đạt 82% KH, Gas đạt 79% KH; Doanh thu bảo hiểm đạt 81% KH, Nộp Ngân sách đạt 68% KH.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Petrolimex Lào Cai Dương Tuấn Dũng ghi nhận những đóng góp lớn lao của tập thể CB-CNV toàn Công ty, đồng thời nhấn mạnh: Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn có thể diễn biến khó lường, sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động SXKD, đòi hỏi lãnh đạo Công ty phải sát sao, quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo điều hành; các phòng nghiệp vụ phải tích cực, chủ động bám sát thị trường, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo các biện pháp, giải pháp, cơ chế quản lý, kinh doanh linh hoạt để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KH được giao .

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội