Đồng lòng vượt khó, vững bước về đích 2020

Ban Biên tập website

10:06 SA @ Thứ Ba - 13 Tháng Mười, 2020

Ngày 07/10/2020 tại Hội trường Công ty xăng dầu Đồng Nai (Petrolimex Đồng Nai), đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 9 tháng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Ban Giám đốc Công ty đã tuyên dương, khen thưởng 03 đơn vị và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vượt sản lượng cao trong Quý III năm 2020

Trong 09 tháng đầu năm,Công ty đã luôn bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công ty, sự quyết tâm của tập thể Cán bộ công nhân viên - Người lao động (CBCNV-NLĐ), mặc dù còn những khó khăn, Công ty đã đạt được một số kết quả khả quan; cụ thể như sau::

- Tổng sản lượng xuất bán xăng dầu 9 tháng đầu năm 2020 thực hiện 110.012 m3 đạt 74% so với kế hoạch năm và bằng 89% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó sản lượng bán lẻ trực tiếp đạt 82% so Kế hoạch Tập đoàn giao và có mức tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm 2019. Năng suất lao động bán lẻ 9 tháng đầu năm 2020 bình quân đạt 44,4 m3/người/tháng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ 2019.

- Sản lượng kinh doanh hàng hóa và dịch vụ khác: Dầu mỡ nhờn đạt 103% KH được giao năm 2020, bằng 131% cùng kỳ 2019; Sản lượng Gas đạt 117% so KH, tăng 22% cùng kỳ 2019; Bảo Hiểm đạt 100% so kế hoạch năm 2020, tăng trưởng 56% cùng kỳ 2019.

-Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2020 thực hiện vượt Kế hoạch Tập đoàn giao.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Phạm Văn Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích mà CBCNV-NLĐ Công ty, nhất là khối bán lẻ đã phấn đấu đạt được trong 09 tháng đầu năm 2020 vàcũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được cũng như khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế để hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch 2020.

Xem chi tiết tại đây ...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội