9T2020, nộp ngân sách Nhà nước tăng 14% CK

Nguyễn Minh Đạt

CV - Phòng TCHC

11:18 SA @ Thứ Tư - 14 Tháng Mười, 2020

Ngày 13/10/2020, Petrolimex Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 tại Văn phòng Công ty.

Các cá nhân đạt danh hiệu “Điển hình tiên tiến Tập đoàn xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020”.

Các cửa hàng đạt thành tích xuất bán lẻ xăng dầu tháng 9 năm 2020đạt tỷ lệ tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Chánh Khiêm – Q. Chủ tịch kiêm Giám đốc Công tyghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả của Công ty đã đạt được trong 09 tháng đầu năm 2020:

  • Tổng xuất bán trực tiếp đạt 82% kế hoạch, đạt 102% so với cùng kỳ. Trong đó bán lẻ tăng 102% so với cùng kỳ;
  • Xuất bán sản lượng DMN tăng 18% so với cùng kỳ; Doanh thu bảo hiểm tăng 39% so với cùng kỳ; Sản lượng nước giặt tăng 3% so với cùng kỳ;
  • Nộp Ngân sách Nhà nước 434 tỷ đồng đạt 93% kế hoạch và bằng 114% so với cùng kỳ;
  • Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 158% kế hoạch năm;
  • Đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt;
  • Công ty luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, có trách nhiệm xã hội, với cộng đồng thông qua những việc như: Xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ bão lụt, ủng hộ tỉnh Bình Định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, …

Cũng tại Hội nghị, Petrolimex Bình Định đã tổ chức tôn vinh các cá nhân đạt danh hiệu “Điển hình tiên tiến Tập đoàn xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020”, cùng với các Cửa hàng đạt thành tích xuất bán lẻ xăng dầu tháng 9 năm 2020 đạt tỷ lệ tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ năm 2019 và các Cửa hàng có thành tích tăng trưởng bán lẻ xuất sắc nhất Quý 3 năm 2020 so với cùng kỳ.

Xem chi tiết tại đây ...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội