Petrolimex Bắc Thái giữ vững an toàn để phát triển

Đoàn Văn Tưởng

Phó TP. TCHC

11:41 SA @ Thứ Hai - 03 Tháng Sáu, 2019

Hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2019, Petrolimex Bắc Thái tổ chức hoạt động huấn luyện, tuyên truyền cho người lao động hiểu rõ và luôn chủ động đảm bảo công tác an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong tháng 5 năm 2019, Đoàn kiểm tra của Hội đồng an toàn bảo hộ lao động tỉnh Thái Nguyên đến kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại Công ty và một số đơn vị cơ sở trực thuộc. Đoàn công nhận Công ty đã thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, có đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động; Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân, các phương tiện, công cụ, thiết bị đảm bảo công tác an toàn và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội