Petrolimex Hà Giang bồi đắp đội ngũ CHT chuyên nghiệp

Đoàn Thị Tân Dậu

CV Phòng TCHC

03:33 CH @ Thứ Sáu - 31 Tháng Năm, 2019

Petrolimex Hà Giang phối hợp cùng Công ty SPEED tổ chức lớp nâng cao kỹ năng quản lý cho gần 40 học viên là Cửa hàng trưởng, Lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ Văn Phòng Công ty trong các ngày 27 & 28.5.2019.

Giảng viên Nguyễn Quang Tú hướng dẫn thực hành bài tập làm việc nhóm

Đây là Chương trình đào tạo hàng năm của Petrolimex Hà Giang, với mục tiêu nâng cao kỹ năng kinh doanh, phát triển thị trường, bổ sung những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức bán hàng và quản lý Cửa hàng, nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ Cửa hàng trưởng, phù hợp với yêu cầu thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai