Petrolimex Đồng Nai đào tạo 5S, văn minh thương mại

Hoàng Tú Lê

Chuyên viên TCHC

09:08 SA @ Thứ Sáu - 12 Tháng Mười, 2018

Trong các ngày từ 25/9/2018 đến 04/10/2018 tại hội trường Công ty Xăng dầu Đồng Nai (Petrolimex Đồng Nai), đã tiến hành tổ chức đào tạo về 5S và Văn minh thương mại cho các cán bộ quản lý, nhân viên văn phòng và CBCNV Cửa hàng xăng dầu,Cửa hàng Gas Công ty.

Chương trình đào tạo được sự phối hợp và giảng dạy của Công ty KASH Việt Nam gọi tắt là KASH do ông Nguyễn Bá Cự - CEO Công ty trực tiếp giảng dạy.

Mỗi lớp học được tổ chức 02 ngày đối với các CBCNV tại các Cửa hàng Petrolimex và 01 ngày đối với các CBCNV tại Văn phòng Công ty. Các học viên tham gia đào tạo được phổ biến những kiến thức cơ bản về văn minh thương mại và 5S cũng như những áp dụng trong thực tế về cách ứng xử văn minh, khéo léo trong công tác bán hàng tại các Cửa hàng, về 5S trong sản xuất kinh doanh hằng ngày.

Tham gia lớp học, CBCNV Công ty vừa được học lý thuyết và được trao đổi, thảo luận các vấn đề, giải quyết các tình huống mà giảng viên gợi ý hoặc các học viên tự đưa ra để qua đó, thay đổi nhận thức, suy nghĩ và hành vi nhằm hoàn thiện cách ứng xử trong giao tiếp với khách hàng, với đồng nghiệp, nâng cao ý thức bảo vệ thương hiệu Petrolimex.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội