Bồi dưỡng thực hiện Văn minh thương mại, bảo vệ thương hiệu Petrolimex

Trịnh Đình Thái

Phó giám đốc

08:28 SA @ Thứ Năm - 03 Tháng Mười, 2013

Thực hiện chủ chương đào tạo lại lực lượng lao động, nhằm đáp ứng phù hợp với đòi hỏi thực tế của sản xuất kinh doanh. Từ ngày 26/8 đến 12/9/2013, Công ty Xăng dầu B12 đã triển khai bồi dưỡng cho CBCNV cửa hàng và công nhân giao nhận bến xuất xăng dầu của các Đơn vị trực thuộc Công ty.

Ông Trịnh Đình Thái - Phó giám đốc Petrolimex Quảng Ninh truyền đạt kiến thức văn minh thương mại, bảo vệ thương hiệu Petrolimex

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội