Hội nhập và phát huy tốt năng lực trong môi trường Petrolimex

Ngô Trung Kiên

CV P.TCHC XNBL

03:44 CH @ Thứ Hai - 05 Tháng Tư, 2021

Trong 2 ngày 31.03 và 01.04.2021, tại hội trường Cửa hàng xăng dầu (CHXD) số 11, Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu (XNBLXD/Xí nghiệp) đã tổ chức đào tạo hội nhập cho gần 60 nhân viên bán hàng (NVBH) vừa tuyển dụng và đang công tác tại các CHXD trực thuộc. Lớp đào tạo do CBCNV tại các phòng nghiệp vụ trực tiếp hướng dẫn.

Toàn cảnh lớp đào tạo

NVBH đóng vai trò quan trọng, là hình ảnh đại diện cho Xí nghiệp, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Do đó lao động mới tuyển dụng phải được đào tạo để nắm rõ giá trị hình ảnh thương hiệu Petrolimex cũng như các kỹ năng cần thiết giúp Người lao động hoàn thành các công việc tại đơn vị. Theo đó, nội dung khóa đào tạo được xây dựng tập trung xung quanh NVBH, từ tình hình thực tế tại Cửa hàng với các hướng dẫn cụ thể nhằm giúp NVBH nắm bắt được công việc thường nhật tại đơn vị.

Nội dung chương trình đào tạo hội nhập cho NVBH XNBL

1/ Phổ biến nội quy, quy chế, quy định, mô hình tổ chức, cách thức hoạt động, văn hóa Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu.

2/ Phổ biến về văn minh - thương mại, quy trình bán hàng 5 bước, cùng với chuẩn mực, phong cách, thái độ, giao tiếp với khách hàng chuyên nghiệp.

3/ Hướng dẫn về cách sử dụng trang thiết bị, máy móc, công tác PCCC tại Cửa hàng.

4/ Phổ biến về hệ thống Quản lý Chất lượng, chuẩn thực hành 5S.

Xem chi tiết tại đây ...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai