K133 nộp ngân sách tăng 35% CK

Hoàng Hữu Hiệu

Chuyên viên P.TCHC XNXD K133

02:44 CH @ Thứ Ba - 31 Tháng Mười Hai, 2019

Xí nghiệp xăng dầu K133 (Xí nghiệp) thuộc Petrolimex Hà Sơn Bình tổ chức Hội nghị đại biểu NLĐ năm 2020 và tổng kết công tác năm 2019 tại trụ sở Xí nghiệp - Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội, vào ngày 27.12.2019.

Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Xí nghiệp Lâm Văn Hoàngkhen thưởng các tập thể có nhiều thành tích trong phong trào thi đua lao động sản xuất năm 2019

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2019, kinh doanh xăng dầu tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ áp dụng các giải pháp đồng bộ về cơ chế chính sách bán hàng, đầu tư phát triển mạng lưới bán hàng,...., Xí nghiệp đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch Công ty giao, đảm bảo an toàn về mọi mặt hoạt động.

Một số kết quả SXKD:
* Xăng dầu sáng:
- Tổng nhập qua kho: 477.200 m3 = 100% so CK;
- Tổng xuất qua kho: 475.560 m3 = 101% KH = 100% CK;
- Bán lẻ xăng dầu trực tiếp: 101% KH =109% CK;
* Hàng hóa khác: Gas đạt 650 tấn =100% KH = 109% CK, Dầu nhờn rời = 101% CK, Dầu nhờn hộp = 105%CK, Bảo hiểm= 107% CK.
* Lợi nhuận: 13.480 triệu đồng = 100%KH
* Nộp ngân sách: 178.060 triệu đồng =104% KH = 135% CK.
* Đầu tư bằng nguồn vốn sửa chữa: 3.571 triệu đồng = 101% KH.
* Đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV– NLĐ.
* Đơn vị an toàn mọi mặt hoạt động.

Kết thúc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy bộ phận - Giám đốc Xí nghiệp Lâm Văn Hoàng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty, đồng thời bày tỏ quyết tâm của toàn thể CBCNV Xí nghiệp lỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhất kế hoạch SXKD năm 2020.

Xem chi tiết tại đây:

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội