2017: Petrolimex Hà Bắc tăng trưởng 11% tổng sản lượng xuất bán

Trần Thị Hồng

Phó TP. Kinh doanh

12:02 CH @ Thứ Sáu - 19 Tháng Giêng, 2018

Sự nỗ lực phấn đấu của CBCNV-NLĐ Petrolimex Hà Bắc trong tổ chức kinh doanh cùng cơ chế chính sách bán hàng phù hợp với diễn biến thị trường mang lại kết quả sản xuất kinh doanh khả quan trong năm 2017.

Tổng sản lượng xăng dầu bán ra đạt 106% so kế hoạch (KH), tăng 11% so cùng kỳ năm trước(CK); trong đó, bán buôn đạt 228% KH, tăng 34% so CK, bán Đại lý/Tổng ĐL/ thương nhân PP đạt 123% KH và tăng 23% so CK, bán lẻ tăng trưởng 6% so cùng kỳ năm trước.

Sản lượng bán Gas đạt 92%KH; Dầu mỡ nhờn đạt 93% KH; Doanh thu Sơn đạt 149%KH, tăng 51% so CK; Doanh thu bảo hiểm đạt 118%KH, tăng 37% so CK; Nước giặt & Hàng hóa khác đạt 116%KH tăng 19% so CK.

Tổng doanh thu ước đạt 111% so KH, tăng 32% so CK năm trước.

Lợi nhuận trước thuế đạt 112% KH.

Nộp NSNN đạt 107%KH, tăng 5% so CK

Tiền lương và thu nhập của người lao động tăng 10% so CK năm trước.

Năm 2018, nhận định thị trường xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu trên địa bàn vẫn có sự canh tranh rất quyết liệt và có diễn biến phức tạp. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được Tập đoàn giao trong năm 2018, Công ty đã đề ra các giải pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất: Tạo lập cơ chế bán hàng linh hoạt và phù hợp với diễn biến của thị trường để đẩy mạnh xuất bán trên mọi phương thức với mục tiêu an toàn và hiệu quả.
Hai là,tăng cường công tác quản trị nội bộ nhằm nâng cao chất lượng công tác bán hàng và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng
Ba là,tiếp tục hoàn thiện và thực hiện phương án khoán sản lượng, khoán chi phí tới CHXD nhằm nâng cao tính chủ động, tăng hiệu quả và năng suất lao động
Bốn là,bám sát quy hoạch mạng lưới bán lẻ, tìm kiếm các vị trí có lợi thế cạnh tranh thương mại và đa dạng hóa các hình thức phát triển CHXD
Năm là, chủ động xây dựng phương án tiền lương phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị nhằm khuyến khích người lao động tăng năng suất và tăng thu nhập cho người lao động.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội