Vững tin bước vào 2018

Trương Ngọc Cẩn Du

CV P. TCHC

08:23 SA @ Thứ Năm - 18 Tháng Giêng, 2018

Trong không khí phấn khởi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, sáng ngày 16.01.2018 Petrolimex Lâm Đồng hân hoan chào đón các đại biểu về dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và Hội nghị đại biểu Người lao động 2018 tại Hội trường Công ty.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Chế Lê Phát báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Petrolimex Lâm Đồng đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được cấp trên giao trong năm 2017:Xăng dầu đạt 100,46% KH tăng 6,7% so CK, Dầu nhờn đạt 100,54% KH tương đương CK, Gas đạt 102,43% KH tăng 9,6% so CK, Bảo hiểm đạt 121% KH tăng 27% so CK, mặt hàng sơn đạt 100,43% KH tăng 33,8% so CK, Nước giặt đạt 112,64% KH tương đương CK;

Doanh thu đạt 106,4%KH tăng 26,8% so CK; Lợi nhuận đạt 165,4% KH tăng 38,6% so CK; Nộp ngân sách đạt 103,1% KH tăng 6,7% so CK (là đơn vị đứng thứ hai trong tỉnh Lâm Đồng về nộp ngân sách); Đảm bảo công tác an toàn trong kinh doanh, chú trọng đầu tư sửa chữa, nâng cấp các CHXD, phát triển 02 cửa hàng mới; Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động, đảm bảo điều kiện làm việc, việc làm và thu nhập cho người lao động tăng 16% so cùng kỳ; Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị bình ổn thị trường xăng dầu trong tỉnh Lâm Đồng và công tác xã hội từ thiện tại địa phương.

Bước sang năm 2018, tập thể Người lao động Petrolimex Lâm Đồng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phát huy triệt để lợi thế thương mại, tiếp đà tăng trưởng trong năm 2018, đoàn kết vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội