Nghị quyết về việc chi trả cổ tức 2019 còn lại bằng tiền

Petrolimex

02:00 CH @ Thứ Tư - 19 Tháng Tám, 2020

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai