Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu CTCP Vật liệu Xây dựng & Chất đốt Đồng Nai

Nguyễn Bá Tùng

Người được ủy quyền công bố thông tin

05:17 CH @ Thứ Hai - 06 Tháng Bảy, 2020

Tải về Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai ra công chúng:Tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội