PLX công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ

Nguyễn Bá Tùng

Người được ủy quyền công bố thông tin

05:00 CH @ Thứ Sáu - 29 Tháng Năm, 2020

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX) công bố thông tin về việc bán cổ phiếu quỹ được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 122/PLX-NQ-HĐQT ngày 28.05.2020, có nội dung cụ thể như sau:

Phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ, theo đó:

– Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi thực hiện giao dịch: 103.064.846 cổ phiếu.

– Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 15.000.000 cổ phiếu.

Cùng chuyên mục

Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông |  20/12/2021

Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông |  01/12/2021

CBTT v/v Thay giấy ủy quyền CBTT kèm theo Giấy ủy quyền mới

Thông tin cổ đông |  19/11/2021

CBTT v/v Thay giấy ủy quyền CBTT kèm theo Giấy ủy quyền mới

Thông tin cổ đông |  19/11/2021

Công bố thông tin về công tác cán bộ

Thông tin cổ đông |  02/11/2021

Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thông tin cổ đông |  06/09/2021

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông về Quy chế nội bộ và họp ĐHĐCĐ trực tuyến

Thông tin cổ đông |  22/05/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 bằng hình thức trực tuyến

Thông tin cổ đông |  29/04/2020

Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 bằng hình thức trực tuyến

Đại hội đồng cổ đông (lưu) |  28/04/2020

PLX báo cáo thường niên 2019

Báo cáo (lưu) |  27/04/2020

Chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 của Petrolimex

Thông tin cổ đông |  17/04/2020

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2019

Thông tin cổ đông |  15/04/2020

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội