Chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 của Petrolimex

UBCKNN

02:02 CH @ Thứ Sáu - 17 Tháng Tư, 2020

Cùng chuyên mục

Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Thông tin cổ đông |  18/05/2022

Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông |  09/05/2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông tin cổ đông |  19/04/2022

Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông tin cổ đông |  18/04/2022

Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới Norimasa Kuroda

Thông tin cổ đông |  29/03/2022

Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới Ken Kimura

Thông tin cổ đông |  29/03/2022

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2019

Thông tin cổ đông |  15/04/2020

HOSE thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền của Petrolimex

Thông tin cổ đông |  13/04/2020

Điều chỉnh số cổ phần và số phiếu biểu quyết được ủy quyền cho người đại diện phần vốn nhà nước tại Petrolimex

Thông tin cổ đông |  09/04/2020

Chấp thuận gia hạn ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Petrolimex

Đại hội đồng cổ đông |  07/04/2020

Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông |  24/03/2020

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức 2019 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  16/03/2020

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội