Chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 của Petrolimex

UBCKNN

02:02 CH @ Thứ Sáu - 17 Tháng Tư, 2020

Cùng chuyên mục

CBTT về việc Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin cổ đông |  31/03/2023

Petrolimex công bố thông tin bất thường

Thông tin cổ đông |  30/03/2023

Nghị quyết v/v lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  28/03/2023

Giải trình về việc không CBTT giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ

Thông tin cổ đông |  23/03/2023

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ

Thông tin cổ đông |  22/03/2023

Giải trình về việc không CBTT giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ

Thông tin cổ đông |  20/03/2023

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2019

Thông tin cổ đông |  15/04/2020

HOSE thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền của Petrolimex

Thông tin cổ đông |  13/04/2020

Điều chỉnh số cổ phần và số phiếu biểu quyết được ủy quyền cho người đại diện phần vốn nhà nước tại Petrolimex

Thông tin cổ đông |  09/04/2020

Chấp thuận gia hạn ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Petrolimex

Đại hội đồng cổ đông |  07/04/2020

Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông |  24/03/2020

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức 2019 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  16/03/2020

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội