Thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2019

Petrolimex

12:21 CH @ Thứ Tư - 15 Tháng Tư, 2020

Mẫu số 01: Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền: Tại đây.

Mẫu số 02: Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản: Tại đây.

Mẫu số 03: Giấy đề nghị nhận cổ tức có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền: Tại đây.

Cùng chuyên mục

Đính chính thông tin về Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ có liên quan đến công ty BMF

Thông tin cổ đông |  18/09/2023

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin cổ đông |  14/09/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  12/09/2023

Nghị quyết về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  11/09/2023

Báo cáo về việc PLX không còn là cổ đông lớn của PGBank

Thông tin cổ đông |  08/09/2023

Thông báo: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu PGB cho các nhà đầu tư trúng đấu giá

Thông tin cổ đông |  07/09/2023

HOSE thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền của Petrolimex

Thông tin cổ đông |  13/04/2020

Điều chỉnh số cổ phần và số phiếu biểu quyết được ủy quyền cho người đại diện phần vốn nhà nước tại Petrolimex

Thông tin cổ đông |  09/04/2020

Chấp thuận gia hạn ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Petrolimex

Đại hội đồng cổ đông |  07/04/2020

Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông |  24/03/2020

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức 2019 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  16/03/2020

Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền của Petrolimex

Thông tin cổ đông |  16/03/2020

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội