Thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2019

Petrolimex

12:21 CH @ Thứ Tư - 15 Tháng Tư, 2020

Mẫu số 01: Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền: Tại đây.

Mẫu số 02: Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản: Tại đây.

Mẫu số 03: Giấy đề nghị nhận cổ tức có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền: Tại đây.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội