Thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2019

Petrolimex

12:21 CH @ Thứ Tư - 15 Tháng Tư, 2020

Mẫu số 01: Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền: Tại đây.

Mẫu số 02: Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản: Tại đây.

Mẫu số 03: Giấy đề nghị nhận cổ tức có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền: Tại đây.

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Xuân Hùng tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Petrolimex kể từ ngày 15.5.2023

Thông tin cổ đông |  15/05/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  12/05/2023

Nghị quyết V/v điều chỉnh ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  11/05/2023

Nghị quyết V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông tin cổ đông |  10/05/2023

Thông báo về việc UBCKNN đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ngân hàng PG Bank ra công chúng của Petrolimex

Thông tin cổ đông |  08/05/2023

Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thông tin cổ đông |  28/04/2023

HOSE thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền của Petrolimex

Thông tin cổ đông |  13/04/2020

Điều chỉnh số cổ phần và số phiếu biểu quyết được ủy quyền cho người đại diện phần vốn nhà nước tại Petrolimex

Thông tin cổ đông |  09/04/2020

Chấp thuận gia hạn ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Petrolimex

Đại hội đồng cổ đông |  07/04/2020

Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông |  24/03/2020

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức 2019 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  16/03/2020

Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền của Petrolimex

Thông tin cổ đông |  16/03/2020

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội