Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức 2019 bằng tiền

Nguyễn Bá Tùng

Người được ủy quyền công bố thông tin

06:10 CH @ Thứ Hai - 16 Tháng Ba, 2020

Cùng chuyên mục

Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin cổ đông |  27/01/2023

CBTT về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Petrolimex

Thông tin cổ đông |  27/01/2023

CBTT về việc điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thông tin cổ đông |  27/01/2023

Nghị quyết V/v: điều chỉnh, sửa đổi và phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ (thoái vốn) của Petrolimex tại BMF

Thông tin cổ đông |  16/01/2023

Quyết định V/v: điều chỉnh, sửa đổi và phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ (thoái vốn) của Petrolimex tại BMF

Thông tin cổ đông |  16/01/2023

Thông báo về việc mất GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông |  06/01/2023

Báo cáo gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Đại hội đồng cổ đông |  13/03/2020

Nghị quyết về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Đại hội đồng cổ đông |  13/03/2020

QĐ số 049 v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của ông Đinh Viết Tiến - Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn

Thông tin cổ đông |  03/02/2020

Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

Thông tin cổ đông |  10/12/2019

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ phiếu quỹ tại thời điểm 30.11.2019

Thông tin cổ đông |  07/12/2019

Petrolimex tổ chức thành công sự kiện Analyst Meeting - Q3/2019

Tin chuyên ngành |  15/11/2019

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội