Tài liệu lấy ý kiến cổ đông về Quy chế nội bộ và họp ĐHĐCĐ trực tuyến

Nguyễn Bá Tùng

Người được ủy quyền công bố thông tin

06:17 CH @ Thứ Sáu - 22 Tháng Năm, 2020

Hội đồng quản trị (HĐQT) Petrolimex/PLX trình ĐHĐCĐ cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản để thông qua 3 nội dung:

I. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Petrolimex; trong đó bổ sung quy định về tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến.

II. Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến.

III. Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Các tài liệu tải về tại đây:

1. Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

2. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

3. Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

4. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Cùng chuyên mục

Thông báo kết quả trúng Quyền mua cổ phiếu của Petrolimex tại công ty Vicosimex

Thông tin cổ đông |  08/08/2022

Chào bán công khai Quyền mua cổ phiếu của Petrolimex tại công ty Vicosimex

Thông tin cổ đông |  29/07/2022

Chào bán công khai quyền mua cổ phiếu của Petrolimex tại CTCP Xuất nhập khẩu - Dịch vụ và đầu tư Việt Nam

Thông tin cổ đông |  18/07/2022

Petrolimex công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

Thông tin cổ đông |  01/07/2022

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông tin cổ đông |  10/06/2022

Nghị quyết về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông tin cổ đông |  08/06/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 bằng hình thức trực tuyến

Thông tin cổ đông |  29/04/2020

Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 bằng hình thức trực tuyến

Đại hội đồng cổ đông |  28/04/2020

PLX báo cáo thường niên 2019

Báo cáo |  27/04/2020

Chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 của Petrolimex

Thông tin cổ đông |  17/04/2020

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức năm 2019

Thông tin cổ đông |  15/04/2020

HOSE thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền của Petrolimex

Thông tin cổ đông |  13/04/2020

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội