Hoàn thành quy trình kiện toàn đồng chí Đào Nam Hải giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nguyễn Linh Chi

Chuyên viên phòng QHCC

01:30 CH @ Thứ Hai - 17 Tháng Giêng, 2022

Ngày 10.01.2022, Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Đảng ủy Petrolimex) triển khai quy trình 5 bước kiện toàn chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 theo văn bản số 587-CV/ĐUK do Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành. 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Thanh chủ trì hội nghị
Hội nghị giơ tay biểu quyết

Tham dự hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư cấp ủy cơ sở, Bí thư chi bộ trực thuộc; Uỷ viên HĐQT (là đảng viên); Ban Tổng Giám đốc; Trưởng/Phó các Ban tham mưu, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tập đoàn; Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam; Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn.

Quy trình kiện toàn được thực hiện căn cứ Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của BCH Trung ương về Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; căn cứ Quy định số 03-QĐi/ĐUK ngày 15/02/2019 của Đảng ủy Khối về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử; căn cứ Đề án nhân sự cấp ủy đã thông qua tại Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy Petrolimex thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ, có trong quy hoạch, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và cơ cấu Phó Bí thư Đảng ủy đồng thời là Tổng giám đốc Tập đoàn gồm 05 bước cụ thể sau:

+ Bước một, Ban thường vụ thảo luận, thống nhất về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình, tiến độ thực hiện. Qua đó, thống nhất danh sách nhân sự đáp ứng các yêu cầu trên.

+ Bước hai,  Ban chấp hành Đảng ủy Tập đoàn họp thảo luận, thống nhất về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thực hiện, sau đó tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

+ Bước ba, Hội nghị Ban thường vụ thông báo kết quả thực hiện của Bước 2 và thảo luận, thống nhất để giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

+ Bước bốn, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến về nhân sự. Hội nghị sẽ trao đổi, thảo luận về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ; Thông báo danh sách nhân sự được giới thiệu tại bước 3; Ghi phiếu lấy ý kiến.

+ Bước năm, Ban chấp hành phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị trước đó; Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh nếu có và thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín.

Quy trình kiện toàn 5 bước giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra một cách công khai, minh bạch, khách quan, thể hiện sự thống nhất của Đảng ủy Petrolimex cũng như sự đồng thuận phê duyệt của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí Đào Nam Hải được tín nhiệm và kì vọng sẽ trở thành một lãnh đạo cấp ủy sáng suốt, có tài năng và trình độ phù hợp với chiến lược phát triển của Petrolimex trong giai đoạn 2020 – 2025. 

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Viết Thanh, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Ủy viên HĐQT, Trưởng ban Nhân sự Lương thưởng Petrolimex Lê Văn Hướng triển khai các bước kiện toàn
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Thanh bỏ phiếu bầu
Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Petrolimex Trần Ngọc Năm bỏ phiếu bầu
Ủy viên HĐQT, Trưởng ban Nhân sự Lương thưởng Petrolimex Lê Văn Hướng bỏ phiếu bầu 
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Petrolimex Đặng Trần Hiếu bỏ phiếu bầu
Các thành viên Ban chấp hành, Ban thường vụ tham gia bỏ phiếu
Quá trình kiểm phiếu diễn ra công khai, minh bạch trước sự chứng kiến của đại diện UBQLVNN

Cùng chuyên mục

Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022 – 2027)

Đảng - Đoàn thể |  26/09/2022

“Bữa trưa ấm lòng” cùng bệnh nhân bệnh viện K Hà Nội

Văn hoá - Trách nhiệm Xã hội |  28/09/2022

Chi bộ Ban Tổng hợp tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022-2025

Đảng - Đoàn thể |  22/09/2022

Giọt xăng dầu đỏ tình thương

Văn hoá - Trách nhiệm Xã hội |  27/08/2022

Đảng ủy Petrolimex Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Đảng - Đoàn thể |  26/07/2022

Đảng ủy Petrolimex tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt NQTW5 với hình thức kết nối trực tuyến

Đảng - Đoàn thể |  22/07/2022

Đảng ủy Petrolimex vinh dự được Đảng ủy Khối khen thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021

Đảng - Đoàn thể |  14/01/2022

Đảng ủy Petrolimex tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Đảng - Đoàn thể |  11/01/2022

“Xăng dầu đỏ tình thương - Một đại dương tình người”

Văn hoá - Trách nhiệm Xã hội |  30/12/2021

Cán bộ, đảng viên Cửa hàng xăng dầu Petrolimex Hà Nội học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng - Đoàn thể |  16/12/2021

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị

Đảng - Đoàn thể |  06/12/2021

Đảng ủy Petrolimex tham dự trực tuyến Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đảng - Đoàn thể |  25/11/2021

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội