Petrolimex Sài Gòn: Liên tục cải tiến "để tiến xa hơn"

Tuyết Chinh

08:57 SA @ Thứ Hai - 18 Tháng Chín, 2017

Với quan điểm lấy khách hàng làm trung tâm, theo đuổi mục tiêu “An toàn – Chất lượng – Hiệu quả” – “để tiến xa hơn”, Petrolimex Sài Gòn liên tục cải tiến quy trình nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực kinh doanh, điều độ, giao nhận hàng và kỹ thuật xăng dầu. Đồng thời, đưa hệ thống ERP trở thành công cụ đắc lực trong quản trị điều hành doanh nghiệp, góp phần tạo sự khác biệt trên thị trường với các nhà đầu tư.

Vận hành hiệu quả hệ thống ERP-SAP và eGAS.

Tháng 7/2012, Petrolimex Sài Gòn trở thành đơn vị tiên phong chính thức vận hành hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) của hãng SAP. Với vị thế dần đầu về quy mô, quy trình nghiệp vụ phức tạp và sản lượng nhập xuất xăng dầu qua kho lớn, tại thời điểm triển khai, Công ty đã thực hiện giao dịch thành công hơn 150 quy trình xử lý thông tin, dữ liệu chuẩn.

Đến nay, hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định, không ngừng được hoàn thiện, nâng cấp - cải tiến để đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng và đổi mới; các báo cáo đầy đủ, chuẩn xác đảm bảo số liệu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; nhiều tiện ích được bổ sung để tối ưu năng lực khai thác.

Sau 5 năm vận hành, hệ thống ERP tại Petrolimex Sài Gòn đã phát huy hiệu quả vai trò là công cụ đắc lực trong công tác quản trị điều hành, góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh, giúp hệ thống quản lý của Công ty tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế vốn được thiết kế - thừa hưởng từ các công ty hàng đầu trên thế giới trong cùng lĩnh vực.

Đối với phần mềm quản lý cửa hàng eGAS, Petrolimex Sài Gòn đã triển khai đồng loạt trên toàn hệ thống cửa hàng bán lẻ với giải pháp - công nghệ hiện đại, đồng bộ nhất trong toàn ngành, được tích hợp hệ thống đo bồn tự động (TLS) và cột bơm điện tử (Tatsuno). Thông qua eGAS, thông tin chi tiết trên từng giao dịch bán hàng, nhập hàng được hệ thống ghi nhận và chuyển về dữ liệu trung tâm phục vụ công tác quản lý điều hành. Trong thời gian tới, Piacom sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống báo cáo và bổ sung các chức năng, tiện ích mới.

Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh cho biết, với những vấn đề còn tồn tại, yêu cầu các cán bộ nghiệp vụ tìm hiểu và đề ra giải pháp trên cơ sở đáp ứng yêu cầu quản trị của Công ty và đảm bảo tính hệ thống chung của Tập đoàn; lấy hiệu quả làm trọng tâm, tinh gọn các quy trình nghiệp vụ để phù hợp giữa mô hình quản lý và khả năng đáp ứng linh hoạt với thị trường; tăng cường tổ chức đào tạo cho đội ngũ chuyên gia nội bộ để khai thác tối đa tiện ích của hệ thống.

Ông Nguyễn Văn Cảnh khẳng định: Đến nay hệ thống ERP đã thật sự thành công và trở thành công cụ đắc lực trong quản trị điều hành doanh nghiệp, góp phần tạo lập sự khác biệt của Petrolimex trên thị trường và với các nhà đầu tư – “để tiến xa hơn” .

Liên tục cải tiến “hướng đến khách hàng”

Tháng 3/2017, Petrolimex Sài Gòn đề xuất triển khai Đề án cải tiến hệ thống Quy trình nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực kinh doanh, điều độ, giao nhận hàng hóa và kỹ thuật xăng dầu; nhằm cải tiến toàn bộ các quy chế/quy định trong công tác quản lý, phân cấp chức năng, nhiệm vụ quyền hạn liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc; các quy trình/thủ tục xuất – nhập, quản lý hàng hóa tại TKNB phù hợp để thỏa mãn và mang lại tiện ích hướng đến khách hàng.

Với việc nhất quán 3 mục tiêu: Ứng dụng công nghệ thông tin để công khai, minh bạch và tạo lập sự khác biệt; Cải tiến liên tục công tác bán hàng và các dịch vụ sau bán hàng, đẩy mạnh văn minh thương mại; Thay đổi phương pháp điều hành từ quản lý theo kinh nghiệm sang quản trị hiện đại, chuyên nghiệp và từng bước nâng tầm thành công nghệ quản trị doanh nghiệp; Đề án bước đầu đã thành công trong việc phát hiện, nhận diện vấn đề, đã nghiên cứu, đánh giá chính xác thực trạng để có giải pháp phù hợp. Trên cơ sở lắng nghe khách hàng, mạnh dạn đổi mới, cải tiến liên tục, nếu cần phải thiết kế lại hệ thống.

Với triết lý “Cải tiến liên tục” của tinh thần Kaizen – tinh thần Petrolimex Sài Gòn, cùng với sự chung sức, đồng lòng, lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ của toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động; Petrolimex luôn vững vàng trên con đường theo đuổi mục tiêu “An toàn – Chất lượng – Hiệu quả” – “để tiến xa hơn”.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội