Petrolimex An Giang nâng cao nghiệp vụ quản lý CHXD bằng Egas

Trần Phước Đức

Phó TP. QLKT

09:50 SA @ Thứ Bảy - 20 Tháng Năm, 2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2017, Petrolimex An Giang phối hợp với Piacom tổ chức 02 lớp đào tạo Kỹ năng sử dụng phân mềm Quản lý cửa hàng xăng dầu (Egas).

Lớp đào tạo nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng Egas, các chức năng nghiệp vụ trong ca bán hàng, quản lý tiền, hàng, công nợ khách hàng, in ấn hóa đơn và các báo cáo trong phần mền Egas... từ đó các cán bộ phòng nghiệp vụ, cửa hàng trưởng và nhân viên nắm rõ về chương trình, sử dụng phần mềm Egas thành thạo theo từng chức năng nghiệp vụ quản lý của đơn vị.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội