Từ 1/1/2018: Petrolimex ngừng bán xăng RON 92, thay thế bằng xăng E5

Gia Minh

10:38 SA @ Thứ Tư - 13 Tháng Chín, 2017

Theo quyết định của Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Trần Văn Thịnh, kể từ ngày 1/1/2018, Petrolimex sẽ triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 trên toàn hệ thống phân phối, thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 92.

Petrolimex đã triển khai bán xăng E5 tại nhiều địa phương trên cả nước

Quyết định này được cụ thể hóa bằng văn bản số 1200/PLX-KTXD gửi các đơn vị thành viên Petrolimex về việc kinh doanh xăng E5 RON 92.

Hoạt động triển khai xăng E5 RON 92 thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 92 của Petrolimex được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tờ trình số 1127/PLX-KTXD của Tổng giám đốc Petrolimex và Công văn số 1195/PLX-HĐQT của HĐQT Petrolimex.

Để việc chuyển đổi diễn ra đúng lộ trình, tại văn bản số 1200, Tổng giám đốc Petrolimex cũng yêu cầu các đơn vị bám sát kế hoạch cụ thể và quy định về đầu tư thiết bị phối trộn (in-line & in tank); tổ chức đường vận động hàng hóa tối ưu, kiểm tra đánh giá và hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật trong tồn chứa - vận chuyển - kinh doanh xăng E5 RON 92 nhằm bảo đảm an toàn, duy trì chất lượng trong quá trình lưu thông.

Tập đoàn cũng khuyến khích các công ty tuyến sau thực hiện chuyển đổi sớm hơn thời điểm nói trên trong trường hợp nếu đơn vị đã hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện tại cửa hàng xăng dầu và nguồn xăng E5 RON 92 từ các công ty tuyến trước đã sẵn sàng để đáp ứng.

Tổng giám đốc Petrolimex giao các đơn vị xây dựng phương án cụ thể về chuyển đổi xăng E5 RON 92 thay thế xăng khoáng RON 92 cho phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và nhu cầu thị trường theo hướng: Tại 1 CHXD kinh doanh đồng thời cả 2 mặt hàng: Xăng khoáng RON 95 và xăng E5 RON 92; 1 CHXD chỉ kinh doanh 1 mặt hàng: Xăng khoáng RON 95 hoặc xăng E5 RON 92.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội