Petrolimex: Nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm

Phạm Đức Thắng

UV HĐQT - Tổng giám đốc Petrolimex

11:23 SA @ Thứ Tư - 11 Tháng Bảy, 2018

Ngày 04.7.2018 Công ty Mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX/Tập đoàn) đã giao ban đánh giá tình hình SX-KD 6 tháng đầu năm và xác định các nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng đầu năm 2018, với sự nỗ lực quyết liệt của toàn hệ thống ngay từ đầu năm KH, Petrolimex đã hoàn thành vượt tiến độ KH do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 giao.

Kết quả đáng khích lệ là bán nội địa & tái xuất đều vượt tiến độ KH xăng dầu chính, bán lẻ tăng trưởng rất bền vững, lợi nhuận hợp nhất trước thuế cũng vượt tiến độ KH.

Ban lãnh đạo Tập đoàn đánh giá: Kết quả nói trên phản ảnh sự ổn định về chính sách vĩ mô, tỷ giá và giá dầu thế giới trong bối cảnh kinh tế Việt Nam có những khởi sắc nhất định (tăng trưởng 7,08%); bên cạnh đó là sự thi đua lao động sản xuất của mỗi người lao động, mỗi cửa hàng, mỗi công nhân lái xe, mỗi công ty và mỗi ngành hàng mang thương hiệu Petrolimex đã & đang được các đơn vị vinh danh, đưa tin tại hệ thống www.petrolimex.com.vn.

Bên cạnh đó, Petrolimex cũng hoàn thành nhiều công việc quan trọng về kiện toàn ban lãnh đạo, tái cấu trúc theo QĐ 828/CP, triển khai thành công sản phẩm mới (E5 & DO-V) thể hiện tính tiên phong gương mẫu trong thực hiện các chủ trương quyết sách của Chính phủ, … kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đồng bào Hà Giang và Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ tháng 6/2018 với mức kinh phí 500 triệu đồng chi từ Quỹ An sinh Xã hội Petrolimex do người lao động các đơn vị tự nguyện đóng góp thường xuyên mỗi năm.

6 tháng cuối năm 2018, Ban lãnh đạo Tập đoàn xác định cùng tất cả các đơn vị thành viên Petrolimex tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ và 8 giải pháp cho năm 2018 với tinh thần tạo động lực mới cho sự phát triển và các kết luận tại hội nghị chuyên đề bán lẻ xăng dầu đã xác định từ đầu năm.

Tại Công ty Mẹ - Tập đoàn, tập trung thực hiện các nhiệm vụ nêu tại văn bản số0983/PLX-VP ngày 10.7.2018; trong đó, có một số nhiệm vụ trọng yếu sau:

Một là, bảo đảm an toàn toàn diện & trong toàn ngành, đặc biệt là an toàn trong mùa mưa bão/lũ lụt.

Hai là, phấn đấu để các ngành hàng cùng hoàn thành KH; trong đó, tìm giải pháp hữu hiệu hỗ trợ ngành hàng có khó khăn do cạnh tranh và/hoặc phát triển thị trường trong bối cảnh có hàng giả. Tổ chức hội nghị đại biểu khách hàng toàn quốc lần 2 ghi nhận thiện chí hợp tác bạn hàng trong hệ thống phân phối Petrolimex thực hiện nghiêm túc NĐ 83 với tinh thần “để tiến xa hơn” và các khách hàng lớn có nhiều năm gắn bó liên tục trong tiêu dùng hàng hóa/dịch vụ Petrolimex. Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên Petrolimex tiếp tục duy trì mối quan hệ khách hàng ở quy mô đơn vị và cùng với tinh thần nói trên của Tập đoàn.

Ba là, tập trung phân tích, dự báo ảnh hưởng của biến động tỷ giá, giá dầu thô (chịu ảnh hưởng của tình hình địa chính trị thế giới) và chính sách vĩ mô để hiệu chỉnh các giải pháp tối ưu trong tạo nguồn, sử dụng công cụ tài chính, quản trị điều hành doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ các Quy chế/Quy định nội bộ; việc chi tiêu thực hiện đúng các chuẩn mực kế toán và kế hoạch ngân sách đã được phê duyệt; tăng cường công tác pháp chế Petrolimex và phát huy hiệu quả công tác tự kiểm tra (trong đó có Thẻ kiểm tra viên Petrolimex).

Bốn là, tiếp tục nhất quán trong việc xây dựng hệ thống thương hiệu Petrolimex theo nguyên tắc “đạt chuẩn Petrolimex” và “nhất thể hóa triệt để trong toàn Petrolimex”; bên cạnh việc chủ động, tích cực bảo vệ thương hiệu Petrolimex theo các chỉ đạo cụ thể của BCĐ 679. Tiếp tục nghiên cứu, thực nghiệm các dự án thành phần để phát triển thương hiệu Petrolimex lên một tầm cao mới.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống CHXD Petrolimex cả về chiều rộng, cả về chiều sâu theo Nghị quyết số 27/PLX-NQ-HĐQT; chủ động đẩy mạnh truyền thông & phát triển kinh doanh sản phẩm mới (E5 & DO-V); đẩy nhanh tiến độ các dự án tư vấn và triển khai đề án Tự động hóa & các dự án đầu tư trọng điểm ngay khi được HĐQT phê duyệt.

Ban lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng sâu sắc tập thể Petrolimex sẽ luôn lỗ lực bền bỉ, duy trì bản sắc PLX, áp dụng tinh thần Kaizen, tiếp tục lao động đổi mới - sáng tạo, chạy đua với thời gian; nhất định chúng ta sẽ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ & mục tiêu đã đề ra.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội