Ngày 30/6/2018 l Bản tin Sự kiện và con số Công Thương

Thái Linh

01:36 CH @ Thứ Hai - 02 Tháng Bảy, 2018

CHXD Petrolimex in chứng từ bán hàng (receipt) từ 01/7

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội