CHXD Petrolimex in chứng từ bán hàng từ 01/7

Nguyễn Bằng

Phòng QHCC

09:38 SA @ Thứ Bảy - 30 Tháng Sáu, 2018

Từ ngày 01.7.2018 CHXD Petrolimex sẽ in chứng từ bán hàng (receipt) theo quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25.8.2015 của Bộ Khoa học & Công nghệ (sau đây gọi tắt là "TT15").

Trên nền tảng của hệ thống Egas - ERP đã vận hành và căn cứ các Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) đối với 79 mẫu cột đo xăng dầu mang thương hiệu Tatsuno & Peco được sử dụng trong hệ thống bán lẻ xăng dầu Petrolimex,Petrolimex đã kết nối với hệ thốngPrinterđể cung cấp receipt cho khách hàng theo TT15.

Công tác chuẩn bị theo các văn bản 0847/PLX-ERP ngày 05.6.2018 và 0853/PLX-KTXD ngày 14.6.2018 đến nay cơ bản đã hoàn thành.

Hiện tại lãnh đạo Tập đoàn, các phòng chức năng đang kiểm tra lần cuối việc vận hành thực tế tại một số CHXD khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình và Hà Nam Ninh để đánh giá kết quả in receipt về nội dung, về độ chính xác và tính hợp lý của thông tin; đồng thời, xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) trước khi chính thức vận hành trên toàn hệ thống CHXD Petrolimex tại Việt Nam.

Receipt sẽ được cung cấp cho khách hàng có nhu cầu nhận chứng từ mua hàng khi mua xăng dầu tại CHXD Petrolimex trên toàn quốc.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội