Kết quả hoàn tiền chuyển quyền sở hữu CP ưu đãi hoàn lại làm CP quỹ của Tập đoàn & tỷ lệ sở hữu

Petrolimex

04:25 CH @ Thứ Sáu - 07 Tháng Mười, 2016

Cùng chuyên mục

Thông báo chi trả cổ tức PLX năm 2022 bằng tiền và các mẫu biểu

Thông tin cổ đông |  03/10/2023

Đính chính thông tin về Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ có liên quan đến công ty BMF

Thông tin cổ đông |  18/09/2023

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin cổ đông |  14/09/2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  12/09/2023

Nghị quyết về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  11/09/2023

Báo cáo về việc PLX không còn là cổ đông lớn của PGBank

Thông tin cổ đông |  08/09/2023

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần của Petrolimex (Đăng ký thay đổi lần thứ 8)

Thông tin cổ đông |  26/09/2016

Tập trung sức mạnh hệ thống để hoàn thành kế hoạch SX-KD năm 2016 và Quyết định 828/QĐ-TTg

Tin chuyên ngành |  23/09/2016

Hoàn tiền chuyển quyền sở hữu cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Thông tin cổ đông |  20/09/2016

UBCKNN chấp thuận Báo cáo mua lại cổ phiếu ưu đãi hoàn lại làm cổ phiếu quỹ

Thông tin cổ đông |  05/09/2016

Kết quả sản xuất - kinh doanh 6 tháng năm 2016

Thông cáo báo chí |  11/08/2016

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2016

Thông tin cổ đông |  15/07/2016

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội