UBCKNN chấp thuận Báo cáo mua lại cổ phiếu ưu đãi hoàn lại làm cổ phiếu quỹ

Petrolimex

08:38 SA @ Thứ Hai - 05 Tháng Chín, 2016

Cùng chuyên mục

QĐ số 082 v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của ông Trần Văn Kha - Trưởng Ban Tổng hợp - HĐQT

Thông tin cổ đông |  01/02/2024

Ông Nguyễn Bá Tùng tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Petrolimex kể từ ngày 01.01.2024

Thông tin cổ đông |  27/12/2023

Ông Lưu Văn Tuyển tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Petrolimex kể từ ngày 01.01.2024

Thông tin cổ đông |  27/12/2023

Thông báo chi trả cổ tức PLX năm 2022 bằng tiền và các mẫu biểu

Thông tin cổ đông |  03/10/2023

Đính chính thông tin về Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ có liên quan đến công ty BMF

Thông tin cổ đông |  18/09/2023

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông tin cổ đông |  14/09/2023

Kết quả sản xuất - kinh doanh 6 tháng năm 2016

Thông cáo báo chí |  11/08/2016

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2016

Thông tin cổ đông |  15/07/2016

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận 15% cổ phiếu ưu đãi hoàn lại từ lợi nhuận sau thuế năm 2015

Thông tin cổ đông |  28/07/2016

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Tập đoàn

Thông tin cổ đông |  04/07/2016

Ông Vũ Bá Phú đảm nhiệm chức vụ P.TGĐ Petrolimex từ 01.7.2016

Tin chuyên ngành |  04/07/2016

Thông báo về thay đổi nhân sự chủ chốt của Petrolimex

Thông tin cổ đông |  24/06/2016

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội