Thông báo về thay đổi nhân sự chủ chốt của Petrolimex

Petrolimex

11:05 SA @ Thứ Sáu - 24 Tháng Sáu, 2016

Cùng chuyên mục

Thông báo chi trả cổ tức PLX năm 2023 bằng tiền và các mẫu biểu

Thông tin cổ đông |  20/05/2024

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Thông tin cổ đông |  04/05/2024

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023

Thông tin cổ đông |  04/05/2024

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần của Petrolimex (Đăng ký thay đổi lần thứ 14)

Thông tin cổ đông |  03/05/2024

Quyết định về việc chỉ định Thư ký Tập đoàn, Người phụ trách quản trị Tập đoàn

Thông tin cổ đông |  02/05/2024

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Dương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Petrolimex

Thông tin cổ đông |  26/04/2024

Nghị quyết về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Đại hội đồng cổ đông |  23/06/2016

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Đại hội đồng cổ đông |  23/06/2016

Biên bản bầu chức danh Trưởng ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông |  23/06/2016

ĐHĐCĐ thường niên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2016

Tin chuyên ngành |  23/06/2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông tin cổ đông |  03/06/2016

Thông báo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Thông tin cổ đông |  25/05/2016

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội