Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ phiếu quỹ tại thời điểm 30.11.2020

Nguyễn Bá Tùng

Kế toán trưởng - Người được ủy quyền công bố thông tin

04:37 CH @ Thứ Tư - 09 Tháng Mười Hai, 2020

Petrolimex/PLX trân trọng công bố danh sách Cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn & Cổ phiếu quỹ có đến thời điểm 30.11.2020 và số lượng cổ phiếu của từng hạng mục chủ sở hữu nói trên.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội