Thông báo chi trả cổ tức PLX còn lại năm 2019 bằng tiền

Petrolimex

09:50 SA @ Thứ Ba - 15 Tháng Chín, 2020

Tải về các mẫu biểu tại bảng sau:

Mẫu số 01Giấy ủy quyền
Mẫu số 02Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản
Mẫu số 03Giấy đề nghị nhận cổ tức đối với trường hợp cổ đông đã mất

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội