Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

Petrolimex

05:00 CH @ Thứ Năm - 03 Tháng Chín, 2020

THÔNG BÁO

Căn cứ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông,

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) xin thông báo về việc mất và đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông sau:

1. Tên cổ đông: HOÀNG THỊ HẰNG

Mã cổ đông: PLX 01940

Số lượng cổ phần sở hữu: 1.800 (Một nghìn tám trăm) cổ phần

2. Tên cổ đông: LÊ ĐÌNH MINH HOÀNG

Mã cổ đông: PLX 19941

Số lượng cổ phần sở hữu: 300 (Ba trăm) cổ phần

3. Tên cổ đông: NGUYỄN VĂN ĐIỀN

Mã cổ đông: PLX 20002

Số lượng cổ phần sở hữu: 300 (Ba trăm) cổ phần

4. Tên cổ đông: TRẦN VĂN VINH

Mã cổ đông: PLX 19950

Số lượng cổ phần sở hữu: 300 (Ba trăm) cổ phần

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào, Petrolimex sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên vào ngày 23.09.2020.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Ban Tổng hợp

Điện thoại: 024 3851 2603 - Máy lẻ 1163,1169

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội