Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

Petrolimex

11:00 SA @ Thứ Sáu - 25 tháng 9, 2020

THÔNG BÁO

Căn cứ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông,

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) xin thông báo về việc mất và đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông sau:

1. Tên cổ đông: LÊ NGỌC TRUNG

Mã cổ đông: PLX 20323

Số lượng cổ phần sở hữu: 300 (Ba trăm) cổ phần

2. Tên cổ đông: HOÀNG BÁCH NGUYÊN

Mã cổ đông: PLX 19985

Số lượng cổ phần sở hữu: 300 (Ba trăm) cổ phần

3. Tên cổ đông: ĐẶNG THU HÒA

Mã cổ đông: PLX 18412

Số lượng cổ phần sở hữu: 500 (Năm trăm) cổ phần

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào, Petrolimex sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên vào ngày 15.10.2020.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Ban Tổng hợp

Điện thoại: 024 3851 2603 - Máy lẻ 1163, 1169

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội