Điều kiện đối với công nhân lái xe vận tải xăng dầu?

04:08 CH @ Thứ Sáu - 11 Tháng Giêng, 2013

Trả lời:

        Được trang bị đầy đủ các thiết bị phòng chốngcháy nổ, chữa cháy phù hợp với quy mô, tính chất của công trình và phương tiệnvận tải theo quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này, được cơ quan PCCC cấptỉnh kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận (Thông tư số Số: 14/1999/TT-BTM ngày07/07/1999 của Bộ Thương mại).

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội