Điều kiện cần và đủ kinh doanh vận tải xăng dầu bằng ô tô sitéc?

03:01 CH @ Thứ Năm - 10 Tháng Giêng, 2013

Trả lời:

2.1. Điều kiện cần:

- Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tôtheo quy định của pháp luật (Điều 67-Luật GTĐB 2008 ngày 13/11/2008-Bộ GTVT);

- Ô tô có ghi tên tổ chức, cá nhân kinh doanhvận tải phía bên ngoài cửa xe (Điều 5-Nghị định số 92/2001/NĐ-CP ngày11/12/2001-Chính Phủ);

- Có đăng ký giá cước với cơ quan quản lý giáđịa phương theo hướng dẫn của Bộ Giao Thông Vận Tải và Ban vật giá Chính phủ,niêm yết công khai và thực hiện không vượt quá giá cước đã đăng ký (Điều 5-Nghịđịnh số 92/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001-Chính Phủ);

- Ô tô sử dụng để vận tải hàng phải đảm bảođiều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới quy định tại điều 48 luật GTĐB (Điều10-Nghị định số 92/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001-Chính Phủ);

- Có ô tô phù hợp với yêu cầu bảo quản, vậnchuyển khi nhận vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và hàng nguy hiểm(Điều10-Nghị định số 92/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001-Chính Phủ).

2.2 Điều kiện đủ:

- Đơn vị kinh doanh có đủ các điều kiện theoquy định, trước khi đưa phương tiện vào kinh doanh vận tải hàng hóa phải thôngbáo bằng văn bản đến Sở giao thông vận tải nơi đơn vị kinh doanh có trụ sở hoặc trụ sở chi nhánh, gồm:

+ Tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc củađơn vị kinh doanh

+ Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hìnhthức kinh doanh vận tải hàng hóa;

+ Số lượng phương tiện, loại phương tiện,niên hạn sử dụng

(Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6năm 2010)

- Công văn thông báo gửi tớiSở Giao thông vận tải địa phương. Sở giao thông vận tải chỉ tiếp nhận thông báođể quản lý, theo dõi đồng thời xác nhận việc nhận thông báo cho đon vị kinhdoanh (Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2010).

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội