Kế hoạch mua sắm, Sản xuất biển chấp nhận thanh toán

Petrolimex

08:30 SA @ Thứ Năm - 26 Tháng Tám, 2021

I. Kế hoạch mua sắm:

1. Tên Dự toán mua sắm: Sản xuất biển chấp nhận thanh toán

2. Tên Gói thầu thuộc Dự toán mua sắm: Sản xuất biển chấp nhận thanh toán

3. Bên mời thầu: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

4. Đơn vị lập Dự toán mua sắm: Phòng Quan hệ Công chúng và Ban Tài chính kế toán - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

5. Mục tiêu và nội dung của Dự toán mua sắm: Sản xuất biển chấp nhận thanh toán (tại các cửa hàng xăng dầu) là nội dung nhằm thông tin tới khách hàng về dự án Petrolimex ID do Tập đoàn triển khai; Nội dung sản xuất nhằm đảm bảo đồng bộ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, nhận diện thương hiệu Petrolimex.

6. Tổng mức Dự toán mua sắm: 2.302.500.000 VNĐ (Chưa bao gồm VAT).

7. Nguồn vốn: Từ nguồn chi phí kinh doanh của Tập đoàn

8. Tiến độ thực hiện Dự toán mua sắm: Dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2021.

Chi tiết kế hoạch: 

Đơn vị: nghìn đồng

TT

Tên gói thầu

Giá 

gói 

thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Sản xuất biển chấp nhận thanh toán

2.302.500

Chi phí kinh doanh của Tập đoàn

Chào giá thông thường

1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ

Tháng 8/2021

Trọn gói

40 ngày

Tổng giá gói thầu2.302.500 VNĐ (chưa bao gồm VAT)

Cùng chuyên mục

Thông báo kết quả mua sắm Gói thầu “Trang bị bổ sung các phụ tùng vật tư Octan năm 2021”

Thông tin đấu thầu |  08/04/2022

Thông báo tạm dừng triển khai thực hiện Quy chuẩn đồng phục Petrolimex khối văn phòng tại thông báo số 0650/PLX-TCNS

Thông tin đấu thầu |  04/04/2022

Thông báo kết quả mua sắm Gói thầu “Cung cấp xe máy làm quà tặng cho chương trình khuyến mại: Thanh toán thông minh - Lợi ích đồng hành "

Thông tin đấu thầu |  14/03/2022

Thông báo mời thầu cung cấp dịch vụ bảo trì thiết bị công nghệ thông tin

Thông tin đấu thầu |  17/02/2022

Thông báo mời chào giá Gói thầu “Trang bị bổ sung các phụ tùng vật tư Octan năm 2021”

Thông tin đấu thầu |  17/02/2022

Kế hoạch mua sắm hàng hóa làm quà tặng cho chương trình khuyến mại: Thanh toán thông minh - Lợi ích đồng hành

Thông tin đấu thầu |  15/02/2022

Kế hoạch mua sắm thiết bị CNTT thông thường lần 2 tại Văn phòng Tập đoàn năm 2021

Thông tin đấu thầu |  24/08/2021

Kế hoạch mua sắm, trang bị phòng Lab lưu động và thiết bị kiểm tra nhanh chất lượng xăng dầu

Thông tin đấu thầu |  16/07/2021

Thông báo kết quả mua sắm các Gói thầu “Cung cấp phẩm màu xanh pha xăng năm 2021”

Thông tin đấu thầu |  21/06/2021

Mời tham gia xây dựng đơn giá và phương án triển khai Quy chuẩn đồng phục Petrolimex khối VP (Đã hết hạn)

Thông tin đấu thầu |  31/05/2021

Thông báo mời chào giá các gói thầu cung cấp phẩm màu xanh pha xăng năm 2021

Thông tin đấu thầu |  25/05/2021

Kế hoạch mua sắm phẩm màu xanh pha xăng năm 2021

Thông tin đấu thầu |  25/05/2021

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội