Vinh danh các CHXD tiêu biểu tháng 5/2021

Nguyễn Minh Đạt

CV - Phòng TCHC

09:42 SA @ Thứ Sáu - 11 Tháng Sáu, 2021

Ngày 09.6.2021, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Bình Định (Petrolimex Bình Định) Phạm Ngọc Khuyến cùng đại diện các phòng/ban nghiệp vụ Công ty đã vinh danh, khen thưởng cho các cửa hàng xăng dầu (CHXD) tiêu biểu trong sản xuất - kinh doanh tháng 5/2021.

Từ đầu năm 2021 cho đến nay, trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 lan rộng, các tỉnh thành trong cả nước thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tưởng Chính phủ với nhiều biện pháp mang tính chiến lược trong phòng, chống dịch. Làn sóng dịch bệnh lần thứ 4 đã gây nhiều khó khăn đến hoạt động bán lẻ nói chung và kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định nói riêng bởi khách hàng giảm sút.

Với nỗ lực thi đua thực hiện mục tiêu kép, vừa chủ động sẵn sàng phòng, chống dịch vừa ổn định hoạt động kinh doanh bán hàng, tháng 5/2021 vừa qua, các đơn vị đã hăng hái thi đua với kết quả sản lượng bán lẻ tăng 110% so với cùng kỳ và bằng 114% so với kế hoạch bình quân tháng Tập đoàn giao. Trong đó có các cửa hàng xăng dầu tiêu biểu như sau:

Dẫn đầu các cửa hàng tiêu biểu nhóm I (Nhóm sản lượng từ 350 m3/tháng trở lên) là CHXD 16. Trong tháng 5/2021, sản lượng xăng dầu sáng tại cửa hàng đạt 120% so với cùng kỳ; sản lượng DMN đạt 386% KH; sản lượng Gas đạt 165% KH; Bảo hiểm đạt 175% KH.

CHXD 16 tiêu biểu của nhóm sản lượng từ 350 m3/tháng trở lên

Dẫn đầu các cửa hàng tiêu biểu nhóm II (Nhóm sản lượng từ 200 m3 đến dưới 350 m3/tháng) là CHXD 39. Trong tháng 5/2021, sản lượng xăng dầu sáng tại cửa hàng đạt 218% so với cùng kỳ; sản lượng DMN đạt 225% KH; sản lượng Gas đạt 120% KH; Bảo hiểm đạt 140% KH.

CHXD 39 tiêu biểu của nhóm sản lượng từ 200 - 350 m3/tháng

Dẫn đầu các cửa hàng tiêu biểu nhóm III (Nhóm sản lượng từ 120 m3 đến dưới 200 m3/tháng) là CHXD 44. Trong tháng 5/2021, sản lượng xăng dầu sáng tại cửa hàng đạt 123% so với cùng kỳ; sản lượng DMN đạt 353% KH; sản lượng Gas đạt 197% KH; Bảo hiểm đạt 118% KH.

CHXD 44 tiêu biểu của nhóm sản lượng từ 120 - 200 m3/tháng

Dẫn đầu các cửa hàng tiêu biểu nhóm IV (Nhóm sản lượng dưới 120 m3/tháng) là CHXD 24. Trong tháng 5/2021, sản lượng xăng dầu sáng tại cửa hàng đạt 140% so với cùng kỳ; sản lượng DMN đạt 226% KH; sản lượng Gas đạt 155% KH; Bảo hiểm đạt 154% KH.

CHXD 24 tiêu biểu của nhóm sản lượng dưới 120 m3/tháng

CHXD 42 là cửa hàng đạt sản lượng xuất bán xăng dầu sáng tăng tuyệt đối cao nhất tháng và đạt 159% so với cùng kỳ.

CHXD 42 đạt sản lượng xuất bán xăng dầu sáng tăng tuyệt đối cao nhất tháng 5/2021 so với cùng kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, ông Phạm Ngọc Khuyến thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực CBCNV- NLĐ các cửa hàng đã đạt thành tích dẫn đầu thi đua toàn diện trong tháng 5/2021. Đồng thời, ông đề nghị các cửa hàng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua bán hàng, phấn đấu đạt sản lượng cao nhất. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị các cửa hàng tiếp tục đề cao công tác an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 cho người lao động và khách hàng nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh được thông suốt, hoàn thành kế hoạch năm 2021.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội