Petrolimex Sài Gòn nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K của Bộ Y Tế

Ban truyền thông

02:07 CH @ Thứ Hai - 24 Tháng Năm, 2021

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y Tế, TP. HCM và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) đã và đang chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo vệ an toàn sức khỏe người lao động và khách hàng.

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch của Công ty (được thành lập từ đầu năm 2020) đã triển khai ngay việc rà soát, đảm bảo điều kiện về trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch, có kế hoạch bổ sung các trang thiết bị cần thiết như camera quan sát người ra/vào, thiết bị đo thân nhiệt, dung dịch rửa tay sát khuẩn, ...

Công ty quy định bắt buộc đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay đối với người lao động, nhất là những bộ phận tiếp xúc với khách hàng; kiểm tra thân nhiệt của tất cả mọi người khi đến làm việc, giao dịch tại văn phòng, tổng kho và các cửa hàng; chỉ tổ chức họp trong các trường hợp thật cần thiết với số lượng giới hạn và phải đảm bảo thực hiện khuyến cáo 5K.

Camera đo thân nhiệt tự động được trang bị ở cổng vào Trụ sở Petrolimex Sài Gòn

Tại các đơn vị trực thuộc (Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu và Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè) đều thành lập Tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch với nhiệm vụ và trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện và tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị.

Bên cạnh đó, tăng cường phổ biến các kiến thức, thông tin, các chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng của Nhà nước, Tập đoàn, Công ty tại các vị trí làm việc ở văn phòng, cửa hàng; trên các kênh truyền thông nội bộ website, Facebook, ... nhằm tuyên tuyền nhắc nhở người lao động nâng cao ý thức và trách nhiệm của cá nhân trong phòng, chống dịch.

Xem chi tiết tại đây …

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội