Vinh danh các CHXD đạt thành tích xuất sắc trong SXKD

Vũ Đình Tiến

CV Phòng TCHC

10:29 CH @ Thứ Tư - 14 Tháng Tư, 2021

XNXD Quảng Ninh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I/2021 và vinh danh, khen thưởng các CHXD đạt thành tích xuất sắc trong công tác kinh doanh bán hàng, vào ngày 09.04.2021.

Thừa lệnh Lãnh đạo Tập đoàn, Giám đốc XNXD Quảng Ninh Đào Văn Giáp trao Giấy chứng nhận và phần thưởng của Tập đoàn tặng 02 Cửa hàng tăng trưởng bán lẻ xuất sắc nhất Quý IV/2020

Vinh danh, khen thưởng các CHXD đạt thành tích kinh doanh Dầu mỡ nhờn Quý I/2021

Quý I/2021, XNXD Quảng Ninh đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 vừa duy trì ổn định hoạt động kinh doanh bán hàng, đặc biệt công tác kinh doanh dầu mỡ nhờn có sự tăng trưởng mạnh với cùng kỳ (đạt 186 tấn, bằng 157% KH bình quân quý và tăng 103% CK).

Tại Hội nghị, Ban lãnh đạo Xí nghiệp tổ chức biểu dương, trao thưởng các CHXD đạt thành tích xuất sắc trong công tác kinh doanh. Nhiều tập thể được ban lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các CHXD được vinh danh, khen thưởng gồm:

- Danh hiệu tăng trưởng bán lẻ xuất sắc Quý IV/2020 của Petrolimex: CHXD 110 và CHXD 123;

- Thành tích kinh doanh Dầu mỡ nhờn Quý I/2021 của Xí nghiệp: CHXD 110, 11, 48, 96, 53, 60, 14, 119, 29 và 106;

- Thành tích kinh doanh Bảo hiểm Quý I/2021 của Xí nghiệp: CHXD 48, 58 và 126;

- Danh hiệu Cửa hàng tiêu biểu tháng 03/2021 của Xí nghiệp: CHXD 81.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội