Tập trung lãnh đạo nhiệm vụ kinh tế, chính trị và văn hóa

Trần Minh Hải

Phó bí thư Thường trực

04:03 CH @ Thứ Năm - 28 Tháng Tám, 2014

Hôm nay (28/8)dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Ngọc Bảo - Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn), Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Petrolimex đã họp phiên thường kỳ (mở rộng) tập trung giải quyết 3 nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện nhiệm vụ kinh tế - chính trị, hoàn thiện nhân sự BCH và thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Khóa XI (sau đây gọi tắt là "NQTW 9").

Toàn cảnh hội nghị

Về nhiệm vụ kinh tế, 6 tháng đầu năm 2014 hoạt động kinh doanh của Tập đoàn có lãi nhưng chưa đạt tiến độ kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Đảng ủy xác định trọng tâm công tác lãnh đạo là động viên cả hệ thống nỗ lực hơn nữa trong những tháng còn lại của năm 2014 để hoàn thành toàn diện kế hoạch 2014. Giải pháp cụ thể là: Khai thác tối đa mọi nguồn lực, phát huy lợi thế so sánh, tạo phong trào thi đua lao động sản xuất sâu rộng và thiết thực để nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, các ngành hàng cùng phát triển, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Các chỉ tiêu: xuất bán 9,228 triệu m3, tấn xăng dầu; doanh thu hợp nhất 200.000 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế 2.000 tỷ đồng; cổ tức 8-10%.

Bên cạnh đó, Đảng ủy yêu cầu luôn chú trọng công tác bảo đảm an toàn PCCN, VSMT, quản lý tiền - hàng, triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 đúng theo lộ trình Thủ tướng Chính phủ quy định.

Nhiệm vụ chính trị của Petrolimex được Đảng ủy xác định gắn chặt với việc hoàn thành nhiệm vụ kinh tế.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác phát triển Đảng đồng thời với việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ; sơ kết 15 năm công tác dân vận, thực hành dân chủ cơ sở, duy trì mối quan hệ mật thiết với địa phương, làm tốt công tác an ninh quốc phòng, thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện và an sinh xã hội. Giải pháp cho nhiệm vụ này là tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động, xây dựng các phong trào: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp Petrolimex, hiện thực hóa NQTW 9.

Về công tác nhân sự BCH, với sự nhất trí cao, Hội nghị đã bầu: Đồng chí (đ/c) Trần Văn Thịnh - Ủy viên (UV) Thường vụ Đảng ủy - UV HQQT - Tổng giám đốc Petrolimex làm Phó bí thư, đ/c Lê Văn Hướng - UV BCH - Trưởng ban Nhân sự Lương Thưởng HĐQT làm Ủy viên (UV) Thường vụ và bổ sung 3 đồng chí UV BCH: Đ/c Đào Nam Hải - Bí thư Đảng ủy CTCP Bảo hiểm Pjico, đ/c Phạm Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy CTCP Nhiên liệu bay (PA) và đ/c Nguyễn Quang Tuấn - Bí thư Chi bộ Công ty TNHH MTV Petrolimex Singapore; nâng tổng số BCH Đảng bộ Petrolimex lên 29 đồng chí.

Về việc triển khai NQTW 9, Hội nghị đã thống nhất thông qua Chương trình hành động để làm cơ sở định hướng đảng ủy các cấp cụ thể hóa thành chương trình hành động tại đơn vị mình với tinh thần cụ thể, thực tế, thiết thực, hiệu quả.

Đảng ủy nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu; đồng thời, coi trọng tính tích cực, chủ động của cán bộ đảng viên cùng đông đảo CBCNV-NLĐ, các tổ chức chính trị - xã hội (đoàn thể) tại doanh nghiệp trong thực thi các nhiệm vụ xây dựng, phát triển đơn vị.

6 tháng đầu năm 2014, Đảng ủy Petrolimex đã kết nạp 16 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên đến thời điểm hiện tại là 1.447 đồng chí. Một số việc lớn đã hoàn thành: Quyết toán cổ phần hóa, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, công tác dân vận và đoàn thể thực hiện tốt; điển hình là 2 phong trào: “Petrolimex với biển đảo Tổ quốc Việt Nam” đã trao tặng BTL Hải quân Việt Nam được 2 tỷ đồng, Đoàn Thanh niên Petrolimex đã tổ chức các hoạt động từ thiện đặc trưng, thiết thực với số tiền 240,5 triệu đồng.

Công tác tuyên giáo, tuyên truyền ngày càng đẩy mạnh trên cơ sở sử dụng hiệu quả trang tin điện tử công cộng (website public) www.petrolimex.com.vn phổ biến kịp thời chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước, của Tập đoàn; tổ chức các phong trào do Công đoàn Xăng dầu Việt Nam phát động; tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, sáng kiến hay, cách làm tốt, các tổng kết thực tiễn nhằm mục tiêu xây dựng doanh nghiệp và đội ngũ người lao động Petrolimex ngày càng phát triển. Thông tin của Petrolimex cung cấp đang góp phần tích cực vào hiện thực hóa minh bạch xăng dầu theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhà đầu tư và từng bước đáp ứng các nhu cầu của đông đảo người tiêu dùng, công chúng, xã hội và đặc biệt là phóng viên các cơ quan báo chí truyền thông.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội