PGC đặt mục tiêu chi trả cổ tức tối thiểu 12%

Vũ Đào Tùng Phương

P. Kinh doanh Gas DD&TM

11:21 SA @ Thứ Ba - 20 Tháng Tư, 2021

Sáng ngày 19.04.2021, Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Văn phòng TCT, Tòa nhà Mipec, Hà Nội.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên PGC năm 2021

Trên cơ sở đánh giá các nhân tố ảnh hưởng và kết quả kinh doanh năm 2020, PGC xây dựng kế hoạch năm 2021 với chỉ tiêu doanh thu xấp xỉ 3 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế 160 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 12%.

Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 vẫn còn nhiều khó khăn, giá LPG có những biến động khó dự đoán gây ảnh hưởng bất lợi tới hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty, nhưng nhờ có sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh vẫn đảm bảo hoàn thành được kế hoạch đã ĐHCĐ giao. Tổng doanh thu thuần hàng hóa, dịch vụ đạt 2.824 tỷ đồng, đạt 109,5% kế hoạch và bằng 89,1% so với thực hiện năm 2019; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 156,8 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch và bằng 80,6% thực hiện năm 2019.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội